Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mênh mông

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 60cm x 80cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật