Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trong vườn

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 120cm x 100cm
Năm sáng tác: 2018
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật