Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Gió chiều hè

Tác giả: Phan Linh Bảo Hạnh
Kích thước: 80cm x 80cm
Năm sáng tác: 2007
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật