Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Áo tứ thân

Tác giả: Trần Luân Tín
Kích thước: 110cm x 120cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật