Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hòa quyện

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2009
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật