Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trên cành

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 75cm x 110cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật