Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tiến hóa

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 60cm x 60cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 19.500.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật