Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ra chợ

Tác giả: Lương Ngọc Dung 
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2006
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật