Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Lợn con

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác: 2019
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật