Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tình già

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 78cm x 92cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật