Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ký ức Hà Nội xưa

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 90cm x 90cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật