Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sen đầu đông

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 120cm x 120cm
Năm sáng tác: 2018
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật