Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trẻ thơ

Tác giả: Lê Văn Duy
Kích thước: 120cm x 80cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Trẻ em
Chất liệu: Sơn dầu
Tình trạng: Đã bán
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật