Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Giăng câu

Tác giả: Trần Mạnh Đức 
Kích thước: 50cm x 100cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật