Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mèo

Tác giả: Hùng Khuynh 
Kích thước: 42cm x 40cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật