Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Phụ nữ vùng cao 2

Tác giả: Mai San
Kích thước: 50 cm x 65 cm
Năm sáng tác: 95
Chủ đề: Chân dung
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật