Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Phụ nữ vùng cao 1

Tác giả: Mai San
Kích thước: 40 cm x 60 cm
Năm sáng tác: 1995
Chủ đề: Chân dung
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật