Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ký ức 1

Tác giả: Nguyễn Chuyên
Kích thước: 55cm x 44cm
Năm sáng tác: 1994
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật