Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Cây đa

Tác giả: Trương Quang Hải 
Kích thước: 62cm x 52cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Trẻ em
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật