Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hoa súng

Tác giả: Hùng Khuynh 
Kích thước: 45cm x 62cm
Năm sáng tác: 1991
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật