Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thịnh vượng

Tác giả: Lê Tấn Lộc 
Kích thước: 78cm x 54cm
Năm sáng tác: 2002
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 7.500.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật