Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trang nghiêm

Tác giả: Đỗ Như Trần Ngọc Tuấn 
Kích thước: 84cm x 60cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật