Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vui đùa

Tác giả: Mai San
Kích thước: 72cm x 52cm
Năm sáng tác: 1994
Chủ đề: Khỏa thân
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật