Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đường vào thung lũng

Tác giả: Bùi Ngọc Tư
Kích thước: 43cm x 30cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật