Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ra đồng

Tác giả: Hoàng Thị Phương Liên
Kích thước: 49cm x 32cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 11.250.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật