Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ra đồng

Tác giả: Hoàng Thị Phương Liên
Kích thước: 49cm x 32cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật