Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Múa lân

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Kích thước: 78cm x 52cm
Năm sáng tác: 1997
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật