Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Cẩm tú cầu

Tác giả: Trịnh Nhã
Kích thước: 62cm x 48cm
Năm sáng tác: 2007
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật