Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Lễ chùa

Tác giả: Tường Hội An
Kích thước: 96cm x 42cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật