Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mùa gặt

Tác giả: Hoàng Thị Phương Liên
Kích thước: 79cm x 53cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật