Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Lối mòn

Tác giả: Trịnh Nhã
Kích thước: 50cm x 56cm
Năm sáng tác: 2012
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật