Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mèo nhà

Tác giả: Trương Quang Hải 
Kích thước: 60cm x 47cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật