Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vũ trụ

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Kích thước: 69cm x 47cm
Năm sáng tác: 1995
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật