Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hoa cau

Tác giả: Trần Chắt
Kích thước: 26cm x 40cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật