Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hội hè

Tác giả: Trương Đình Huy 
Kích thước: 50cm x 41cm
Năm sáng tác: 199x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật