Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hân hoan

Tác giả: Lê Tấn Lộc 
Kích thước: 92cm x 63cm
Năm sáng tác: 2000
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật