Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Ước hẹn

Tác giả: Bùi Ngọc Tư
Kích thước: 25cm x 40cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Chân dung
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 25.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật