Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thôn quê

Tác giả: Mai San
Kích thước: 60cm x 40cm
Năm sáng tác: 1990
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Tranh giấy
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật