Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bắt cá

Tác giả: Trương Đình Huy 
Kích thước: 57cm x 41cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật