Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vũ điệu

Tác giả: Tường Hội An
Kích thước: 65cm x 40cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật