Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Giữa thảo nguyên

Tác giả: Nguyễn Văn Cường
Kích thước: 55cm x 48cm
Năm sáng tác: 1993
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Tranh giấy
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật