Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thái dương hệ

Tác giả: Bùi Quang Thắng
Kích thước: 80cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật