Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hát xẩm

Tác giả: Nghiêm Xuân Quảng
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật