Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bình minh

Tác giả: Bùi Quang Thắng
Kích thước: 100cm x 75cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật