Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Long môn

Tác giả: Nguyễn Đăng Bảy (Nguyễn Đăng Bẩy)
Kích thước: 200cm x 120cm
Năm sáng tác: 1995
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật