Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sóng âm thanh

Tác giả: Bùi Quang Thắng
Kích thước: 120cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật