Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hư vô

Tác giả: Bùi Quang Thắng
Kích thước: 75cm x 75cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật