Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tạo hóa

Tác giả: Bùi Ngọc Tư
Kích thước: 90x120cm
Năm sáng tác: 2004
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật