Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đội gạo lên chùa

Tác giả: Mai San
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật