Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thong dong

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật