Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Quê nhà

Tác giả: Chu Viết Cường
Kích thước: 150cm x 90cm
Năm sáng tác: 2017
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn mài
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật